Camping Onderhoud

Wateroverlast, mos, vervilting en vaste bovenlagen vormen steeds meer een probleem voor
het Nederlandse gras.

Door op tijd te beluchten, verticuteren en bezanden worden deze problemen tegen gegaan.
Het gras blijft mooier, is veel langer en beter te bespelen en campings hoeven geen plaatsen meer leeg te laten staan.